Home

Free Big Collection of People Silhouettes Vector GraphicGa naar www.bigregister.nl voor overzicht van artsen met medische missers. Dit overzicht is onvolledig.  Vragen ? Meer namen? Mail: info at sin-nl.org

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL en wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

SIN-NL streeft naar :
– verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten
– preventie van medische fouten

Binnenkort volgt publicatie van namen van artsen , tandartsen, verpleegkundigen en psychologen die in het BIG-register opgenomen zijn met een berisping, schorsing, of doorhaling en gepubliceerd staan in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd, zie www.bigregister.nl

Zorgverleners weigeren veelal aan slachtoffers van medische missers correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling.
Dit is in strijd met hun ethische professionele en wettelijke zorgplicht en veroorzaakt een noodsituatie van slachtoffers van medische fouten met veel onnodig en vermijdbaar leed.
Ondanks talloze pogingen tot dialoog heeft de medische sector tot nu toe besloten om slachtoffers van medische missers dood te zwijgen. In het algemeen belang  publiceert de stichting SIN-NL  informatie over de noodsituatie van deze slachtoffers. Tot 12 januari 2021 publiceerde SIN-NL een lijst van namen van zorgverleners voornamelijk afkomstig uit het BIG-register, met toestemming van de Nederlandse rechter.

Op 25 september 2009 heeft de Groningse rechtbank besloten ECLI:RBGRO:2009:BJ8795 dat SIN-NL de lijst online mag houden en dat SIN-NL neuroloog Kuks UMCG mocht handhaven op de lijst, ook al was hij niet tuchtrechtelijk veroordeeld.

Op 18 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden Nederland 24 oktober 2018 ECLI:NL:RBMNE:2018:5152 besloten dat deze lijst rechtmatig is en dat SIN-NL de doorhaling in het BIG register van ex GZ psycholoog E. Hillenaar mocht publiceren.

Op 26 juli 2019 2019 oordeelde het Gerechtshof Den Haag ECLI:GHDHA:2019:1994 dat rechter raadsheer Hof Amsterdam mw Mr A.M.A. Verscheure, geplaatst op zwartelijstrechters.org het hoger beroep van arts Kappel tegen Google niet mocht behandelen uit objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Google heeft dus met succes deze rechter gewraakt, een unicum.

Op 23 juni 2020 heeft het Gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2020:1802 besloten dat het recht op meningsuiting en informatie van Google en derden recht zwaarder weegt dan het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van dr Rita Kappel, een geschorste arts, die vermeld stond op de zwarte lijst van SIN-NL. Dit is een grote erkenning van het recht op informatie voor patienten.

CENSUUR
Op 8 januari 2021 oordeelde rechter Mr. E. A. Messer rechtbank Midden Nederland ( en plv voorzitter medisch tuchtcollege Amsterdam, nb zijn vrouw Mr P. E. M. Messer- Dinissen is plv voorzitter medisch tuchtcollege Zwolle) dat zwarte lijst artsen onrechtmatig was. Rechter Jonkheer Mr. C. A. de Beaufort met eigen connecties met de medische sector wees wraking af.
Mr Messer negeerde dat de meeste namen op deze lijst afkomstig zijn van www.bigregister.nl een site van de overheid.
Mr Messer  negeerde dat de stichting SIN-NL uitsluitend op basis van feiten en documenten zorgverleners of anderen met positie s inzake gezondheidszorg op deze lijst plaatst.
Mr Messer negeerde dat de voorzitter van de stichting SIN-NL universitair afgestudeerd juriste is, met specialisatie medisch recht en rechten van de Mens.
Mr Messer negeerde het de publicatie van Mr. Sophie Hankes over artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, waarin bepalingen opgenomen zijn over strafbare feiten die mogelijk begaan kunnen worden door zorgverleners.
Mr Messer verbiedt gebruik van de term falende zorgverleners en medische misdrijven en gebruik van de domeinnaam zwartelijstartsen, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag maximum 150.000 euro en bij niet betaling lijfsdwang oftewel gevangenisstraf van maximaal 6 maanden.
SIN-NL beschikt uiteraard nog over de volledige lijst van zorgverleners die gepubliceerd stonden op zwarte lijst artsen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info at sin-nl.org.

 

.